يادداشت مدير مسئول

سلامي به وسعت دريا

به ياد دارم سال هاي قبل از انقلاب، پنج شنبه ها بعدازظهر، به ويژه مقابل كيوسك هاي مطبوعاتي اطراف دانشگاه تعداد قابل توجهي از جوانان كه اكثرشان دانشگاهي بودند، در انتظار رسيدن وانت موسسه كيهان در صف ايستاده و لحظات را با بحث هاي مختلف سپري مي كردند. زماني هم كه وانت دير مي رسيد، ايستادگان صف را ترك نمي كردند و با گاز زدن به نان بربري و شكستن تخمه كدو سرگرم بودند.اين وانت چيزي حمل نمي كرد جز «كتاب هفته» كه احمد شاملو سردبيرش و از انتشارات موسسه كيهان بود. كتابي، مشتمل بر مباحث و مطالب متنوع و گوناگون كه البته همه رنگ و بوي ادبي و هنري داشت. سال ها بعد، با آن كه سرگرم انتشار چند روزنامه و هفته نامه شدم و از 33 سال قبل ضميمه ادبي – هنري «نگاه پنج شنبه»1 را ضميمه روزنامه «خبر جنوب» منتشر مي كنم، اما هميشه فكرم مشغول احياي آن كتاب هفته بود، كتاب هفته اي كه در سه دهه گذشته، جاي آن خالي است. كلاً هدفم از انتشار اين كتاب، اعتقادي است كه به نظام فرهنگي كشورمان دارم، معتقدم نظام ما، يك نظام فرهنگي است و در معادلات جهاني توانمان به توانمندي فرهنگي مان بستگي دارد و هدف فرهنگ اسلامي هم انسان سازي است. انسان هايي كه در چهره فرهنگ ور، انديشمند، هنرمند، شاعر، نويسنده، موسيقيدان و... جلوه گري دارند و بايد از طرق مختلف كه يكي از آنها «نوشتار» است جاذبه هاي فرهنگ و هنر را در آنها به جريان انداخت و به حركتشان واداشت و استعدادشان را شكوفا ساخت. تلاش بر اين است صفحات كتاب هفته «نگاه پنجشنبه» با همكاري انديشه وران علاوه بر جلوه گري هاي شعر و ادب و نقد و تحليل آثار بزرگان، به صورت رسانه اي درآيد كه راز و رمز فرهنگ و پديده هاي زندگي روزانه را رنگ هنري بخشد و از اين رو بر صفحات آن، هم نقد مطالعه مي كنيد و هم با ديدگاه هاي صاحبان نظر و انديشه آشنا مي شويد. بهره گيري از طنز و هنرنمايي هاي بديع ادبي در اين كتاب جاي خاص خود را خواهد داشت و از گذر موشكافي هاي هنري و نقدها و مطرح ساختن ديدگاه ها، اميد داريم سبب ايجاد تحولات زيبايي در ادب و فرهنگ جامعه شويم و باب تازه اي در شيوه هاي «نوجويي» بگشاييم، البته در اين مسير به گونه اي از رهايي و آزادي نياز داريم، ضمن آن كه پيوند خود را با هنر و فرهنگ گذشتگان پايدارتر مي سازيم، مي خواهيم از گذر فرهنگ و ادب به خلوت هنري مردم ذوق آشنا دست يابيم و از انديشه و رگه هاي هنري شان بهره گيريم و خلاصه كلام، آن كه دست اندركاران انتشار كتاب هفته «نگاه پنجشنبه» مي خواهند موجي تازه به راه اندازند كه هم بررسي علمي، فرهنگي كاخ فكري جامعه را در بر گيرد و هم آزادي بيان را. البته آن گونه كه آزادي مطلق نيست، چرا كه در تمام هستي، مطلق تنها برازنده پروردگار دانا و تواناست.1- ضميمه ادبي – هنري «نگاه پنجشنبه» روزنامه خبر جنوب با تلاش هاي نويسنده و محقق ارزشمند جناب سيروس رومي پا گرفت و سال هاست شاعر گرانقدر جناب همايون يزدان پور حركت آن را اداره مي كند.

حسين واحدي پور